RegistracePřihlášení
PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu
Doprava od 3000 Kč zdarma
Úvodní stránka Vše o nákupu Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 • Základní shrnutí

Společnost CZECHOBAL, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 • Totožnost a kontaktní údaje správců

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost:

CZECHOBAL,s.r.o.

Pod Nádražím 547,

Čáslav 286 01,

IČ: 26496976,

DIČ CZ26496976,

(dále jen jako „,správce“).


Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování CZECHOBAL, s.r.o., Pod Nádražím 547, Čáslav 286 01

email: gabriela.radova@czechobal.cz

mobilní telefon: +420 725 586 487

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 • Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 • Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti, jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 • Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.


 • Informace v praxi

Tato sekce slouží k seznámení zákazníků s postupem o jejich osobních údajích. Veškeré informace, které nám poskytnete jsou pro nás nepostradatelné k doručení zboží a vystavení dokladu. Proto níže popíšeme k čemu jsou informace využívány:

Při objednávce vyplňujete:

 1. Jméno a příjmení (popřípadě název firmy): tyto informace slouží k identifikaci zákazníka při doručení zboží
 2. Adresa: tyto informace slouží k identifikaci zákazníka při doručení zboží
 3. Mobilní telefon: tyto informace slouží k identifikaci zákazníka při doručení zboží, nebo pro možný kontakt při problému s objednávkou
 4. Email: tato informace slouží k zaslání daňového dokladu a ke kontaktu o stavu objednávky

(Mimo výše zmíněné jsou informace uvedeny na dokladu o koupi, který je zaslán elektronicky a navíc v papírové podobě spolu s balíčkem). Dále uvádíte vaše informace při registraci, kde mají informace obdobné využití. A v také při odeslání dotazu k produktu, nebo kontaktního formuláře, kdy slouží vámí zadané informace k vyřízení vaších dotazů.


Veškeré výše zmíněné informace, které nám poskytnete jsou uloženy v databázi e-shopu po dobu jednoho roku. Poté se informace o zákazníkovi samy smaží a budou uloženy pouze v kartotéce firmy po dobu danou zákonem, tedy 10 let.

V případě, že byste chtěli informace, které jste o sobě zadali smazat dříve, prosíme, kontaktujte nás. Pokud to bude možné, rádi vám vyhovíme.
Zboží bylo vloženo do košíku